Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje dla klubów sportowych

Zgodnie z Uchwałą nr XIII/77/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz uchwałą zmieniającą nr XX/122/16 z dnia 20 czerwca 2016 r., wszystkie kluby sportowe działające na terenie Leżajska mają możliwość ubiegania się o dotacje na rok 2023 z wykorzystaniem na działalność sportową, pod warunkiem udziału w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez właściwy polski związek sportowy.

 

Wnioski o dotację należy składać do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wniosku należy dołączyć aktualny statut lub inny dokument określający przedmiot działalności wnioskodawcy oraz odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu, wystawiony najpóźniej trzy miesiące przed terminem składania wniosków.

 

DOCWniosek o przyznanie dotacji na wsparcie przedsiewziecia z zakresu rozwoju sportu.doc (53,50KB)

PDFWniosek o przyznanie dotacji na wsparcie przedsiewziecia z zakresu rozwoju sportu.pdf (361,17KB)